Kringen

In onze gemeente maken we gebruik van kringen. Een kring bestaat uit ongeveer 8 tot 14 personen, die eens in de twee weken bij elkaar komen in de even weken. Welke avond dat is, wordt samen met de kringleden bepaald.Alle leden van de gemeente hebben de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een kring. Het is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Waarom kringen?
In een groeiende gemeente kan het makkelijk gebeuren dat mensen niet gezien of gehoord worden of gemist worden. Dat is geen goede zaak. Maar contact houden met iedereen is ook niet mogelijk. In een kleinere groep word je gezien en gehoord en gemist. Persoonlijke noden kunnen in de kring gedeeld worden. Je zou het ‘de eerste zorglijn’ kunnen noemen. Bezoekjes, telefoontjes, koken voor iemand in verband met ziekte enz. Elke kring wordt geleid door kringleid(st)ers. Zij houden contact met de taakleider van de kringen, die op zijn beurt weer contact heeft met de oudsten.

Wat gebeurt er in een kring?
De kring is dus bedoeld voor een stukje zorg, maar dat niet alleen. Je gaat samen bezig met de bijbel met behulp van allerlei materiaal. Gemiddeld gaan de kringen aan de gang met hetzelfde boekje/onderwerp, maar er is ook ruimte om als kring wat anders te doen, bijvoorbeeld een thema/onderwerp bestuderen vanuit bijbels perspectief. En niet te vergeten het gebed. Samen bidden is een heel belangrijk onderdeel van de avond.

Kringleiders
Kringleiders zijn ‘gewone mensen’. Ze hebben niet een speciale opleiding gevolgd, maar ze zijn bereid verantwoording te nemen voor een groep. Het is niet de bedoeling dat ze alles moeten kunnen en elke avond moeten leiden. Het is altijd weer mooi te zien dat taken binnen de kring verdeeld worden. De kringleider is wel het aanspreekpunt voor de taakleider van de kringen. Ongeveer drie keer per jaar is er een kringleidersvergadering, waar je van elkaar kunt horen hoe het in de kringen gaat. Kringleiders hebben ook bemoediging nodig.

Seniorenkring
We noemen de seniorenkring toch even apart. In deze kring volgen ze ook wel het onderwerp waar de rest van de gemeente mee bezig is, maar in een wat rustiger tempo. Er was duidelijk behoefte aan zo’n kring, hoewel we ook het contact tussen oud en jong willen stimuleren.

Fundamentencursus
De fundamentencursus is bedoeld voor mensen die net tot geloof zijn gekomen of misschien al langer geloven, maar meer willen weten van de Bijbelse lijnen en verbanden. De cursus neemt twee seizoenen in beslag. Mensen die vanuit een kring de cursus willen volgen, gaan na afloop van de cursus weer terug naar hun eigen kring.