Kringen

Onze gemeente telt zo’n 200 bezoekers. Een mooie groep, maar te groot om elkaar allemaal regelmatig te spreken.  Daarom zijn de leden van de gemeente verdeeld in kringen (kleine groepen van ongeveer 15 mensen) die om de week bij elkaar komen. Op een kringavond praten we over alles wat ons bezighoudt, bidden we samen en bestuderen we de Bijbel.
We vinden het belangrijk dat de kring een veilige plek is, waar mensen echte contacten en echte vriendschap met elkaar ontwikkelen. We leven met elkaar mee, zorgen voor elkaar als dat nodig is en moedigen elkaar aan om te groeien in ons geloof.

Het seizoen 2018-2019  gaan we in de kringen aan de gang met het boekje: Personen uit de Bijbel, mensen zoals wij. Het boekje is gemaakt door Jaap Oosterhuis en Tineke Groot. De lay-out is gedaan door Esther Vogelpoel. Door middel van dit boekje hopen we dat de mensen uit de bijbel, die zo lang terug leefden, dichterbij komen en herkenbaar zijn als 'mensen zoals wij'.

 Personen uit de Bijbel